Viza za Tajland

Izdavanje viza za tajland

 

Za vizu možete aplicirati najviše 80 dana pre putovanja.

NAPOMENA: Od 01.08.2017. godine nosioci NON-IMMIGRANT vize, prilikom ulaska u zemlju, moraju imati kod sebe novčana sredstva u iznosu od najmanje 20.000 Bahta (oko 510 eura) po osobi ili 40.000 Bahta (oko 1.020 eura) po porodici – u gotovini ili na kreditnoj kartici!

Tourist Visa ili turističke posete

Original pasoša koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland i minimum 2 prazne strane jedna naspram druge

Fotokopija strane pasoša na kojoj se nalaze Vaši podaci i fotografija

Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)

Kolor fotografija 4 x 6 cm

30 eura u gotovini za tourist vizu “TR” sa single ulaskom i boravkom do 60 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u ili 150 eura u gotovini za tourist vizu “TR” sa multiple ulascima i boravkom do 60 dana (važenje vize 180 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u. Za multiple vizu neophodna je potvrda o posedovanju novčanih sredstava u iznosu od najmanje 10.000 eura i odobrenje ambasade Tajlanda u Atini (odobrenje pribavlja Konzulat).

NAPOMENA: Konzulat zadržava diskreciono pravo da podnosiocu zahteva za turističku vizu zatraži i dodatnu dokumentaciju, poput potvrde o zaposlenju, potvrde o školovanju, potvrde o novčanim primanjima i sl.

ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

Putovanja sa maloletnim detetom

1. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: – Original saglasnost drugog roditelja overena kod notara da dete može da putuje – Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija) – Kopija pasoša roditelja koji ne putuje

2. Ako maloletno dete putuje sa licem koje mu nije roditelj, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: – Original saglasnost oba roditelja overena kod notara da dete može da putuje – Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija) – Kopija pasoša oba roditelja.

3. Ako maloletno dete putuje sa roditeljem kome je sudskim putem povereno samostalno vršenje roditeljskog prava, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: – Kopija sudske presude – Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)

4. Ako maloletno dete putuje sa jednim od roditelja, a drugi roditelj je preminuo, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: – Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija) – Izvod iz knjige umrlih (kopija)

5. Ako maloletno dete putuje sa oba roditelja ali različitih prezimena, potrebna je sledeća dodatna dokumentacija: – Izvod iz knjige rođenih za dete (kopija)

Ukoliko je dvoje ili više maloletne dece, za svako dete je potrebna kompletna dodatna dokumentacija.

Non-immigrant Visa (“B”) – poslovni sastanci, sajmovi, konferencije i sl.

-Popunjen elektronski visa formular

-Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)

-Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija

-Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)

-Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia

-Pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia

-Pozivno pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na podnosioca zahteva

-Kolor fotografija 4 x 6 cm

-60 eura u gotovini (za Non-immigrant “B” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

Non-immigrant Visa (“B”) – radna viza

-Popunjen elektronski visa formular

-Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)

-Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija

-Fotokopija kupljene avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)

-Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia

-Pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia

-Pozivno pismo kompanije / partnera iz Tajlanda adresirano na podnosioca zahteva

-Overena kopija registracije kompanije / partnera iz Tajlanda

-Kopija ugovora sa poslodavcem iz Tajlanda ili potvrda o angažovanju sa detaljnim opisom zaduženja

-Potvrda iz Ministarstva rada. Da bi se obezbedila ova potvrda, tajlandski poslodavac treba da podnese formular WP3 u službu pod nazivom “Office of Foreign Workers Administration, Department of Employment, Ministry of Labour”. Podnosiocima zahteva za radnu vizu koji su već ranije radili u Tajlandu, potrebna je drugačija dokumentacija (obratite se Konzulatu)

-Kolor fotografija 4 x 6 cm

60 eura u gotovini (za Non-immigrant “B” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

Non-immigrant Visa (“ED”) – volonterska / obrazovna viza

-Popunjen elektronski visa formular

-Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)

-Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija

-Fotokopija kupljene povratne avio karte (rezervacija avio karte se ne prihvata)

-Original potvrda o zaposlenju od strane poslodavca iz Srbije, adresirana na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia / ili kopija i original (na uvid) đačke knjižice ili indeksa

-Pismo kompanije / obrazovne institucije iz Tajlanda adresirano na Royal Thai Honorary Consulate Belgrade – Serbia

-Overena kopija registracije kompanije ili obrazovne institucije

-Pismo kompanije / obrazovne institucije u kojem se navodi da je podnosilac zahteva prihvaćen da volontira, odnosno da se obrazuje, adresirano na podnosioca zahteva

-Pismo kancelarije “Private Education Commission of Thailand”

-Kolor fotografija 4 x 6 cm

-60 eura u gotovini (za Non-immigrant “ED” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u

ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

Non-immigrant Visa (“O”) – za podnosioce u braku sa tajlandskim državljanima i za porodične posete

-Popunjen elektronski visa formular

-Original pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma ulaska u Tajland (neophodno je da u pasošu budu najmanje dve prazne strane, jedna naspram druge)

-Fotokopija strane pasoša gde se nalaze Vaši podaci i fotografija

-Fotokopija kupljene avio karte

ZA BRAČNU POSETU: Fotokopija tajlandskog pasoša supružnika/ce, tajlandske lične karte i tajlandskog venčanog lista

ZA BRAČNU POSETU: Pismo sa izjavom tajlandskog supružnika/ce u kojem se potvrđuje da brak sa srpskim državljaninom i dalje traje

ZA PORODIČNU POSETU: Pozivno pismo člana porodice koji boravi u Tajlandu

ZA PORODIČNU POSETU: Dokaz da član porodice legalno boravi u Tajlandu i po kojoj osnovi

Kolor fotografija 4 x 6 cm

60 eura u gotovini (za Non-immigrant “O” vizu sa single ulaskom i boravkom do 90 dana (važenje vize 90 dana – u tom periodu je neophodno ući u zemlju) – uz mogućnost produženja u bilo kom Immigration Office-u)

ROK ZA IZRADU VIZE: 2-3 radna dana. Zakazivanje termina je obavezno!

IMATE DODATNIH PITANJA OKO IZDAVANJA VIZE?

Choose File
Uspješno poslan upit!
Dogodila se pogreška.