Viza za Južnoafričku Republiku

Viza za Južnoafričku Republiku

za JAR vizu treba:

1. Putovnica ( važeća najmanje 6 mjeseci od ulaska u zemlju)
2. Važeća osobna iskaznica
3. 2 fotografije –veličina kao za putovnicu
4. Rezervacija povratne avio karte-napomena-sama rezervacija je dovoljna!
5. Potvrda o zaposlenju- s potpisom i žigom uz napomenu da ćete u terminu putovanja koristiti godišnji odmor.
6. Potvrda o financijskoj solventnosti-ispis transakcija zadnja 3 mjeseca Vašeg tekućeg računa,zadnje 3 platme liste (s potpisom i žigom od strane banke)
7. Garantno pismo pozivatelja i kopija ID kartice pozivatelja –priložiti i bankovne transakcije zadnja 3 mjeseca pozivatelja u slučaju da garantira za aplikanta Ili potvrda o rezervaciji smještaja ( hotela )
8. Ispunjena aplikacija
9. Putno zdravstveno osiguranje koje Vas pokriva u terminu putovanja
10. Osobna izjava na engleskom jeziku sa točnim datumom boravka,točnom adresom na kojoj ćete boraviti i razlogom putovanja

Ako su putnici stariji od 60 godina potrebno je priložiti i medicinsku potvrdu obiteljskog liječnika o sposobnosti za putovanje.
Naravno,svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku (osim bankovnih transakcija).
Ako ste nezaposleni samo treba osoba koja garantira za Vas da priloži tražene dokumente i napiše da garantira za Vas.
Naša usluga za 1 vizu iznosi 2 580,00 kn sa uključenom konzularnom pristojbom.

Aplikacija u prilogu. Rok izrade ako je dokumentacija ispravna do 15 radnih dana.

Privitak
Izdavanje vize za Južnu Afriku

IMATE DODATNIH PITANJA OKO IZDAVANJA VIZE?

Choose File
Uspješno poslan upit!
Dogodila se pogreška.